Klankschaalmassage

Een klankschaalmassage, ook wel bekend als klankbad is een helende massage waarbij er klankschalen worden aangeslagen. De schalen kunnen op je of naast je worden geplaatst.

Een behandeling met klankschalen werkt op de diepe, subtiele lagen van ons lichaam. Op mentaal, fysiek, energetisch niveau. Het geluid van klankschalen is prachtig, maar het zijn met name de trillingen, door alle lagen van het lichaam voelbaar, die zorgen voor balans, ontspanning en het opheffen van fysieke of mentale blokkades.

Ons lichaam bestaat voor zo’n 55-75% uit water. De krachtige geluidsgolven van de klankschalen reizen mede dankzij dat water door het hele lichaam en dringen door tot de spieren, ons bindweefsel, de botten en onze organen.

Je hoort de klanken dus niet alleen met je oren, maar ervaart ze met jouw hele Zijn, op celniveau.

Los van fysieke blokkades, richt een klankschaalmassage zich ook o
p ons energetisch lichaam, en richt het zich op het in balans brengen van de chakra’s (energiecentra) in ons lichaam. Onze chakra’s reguleren de balans en harmonie tussen lichaam en geest. Wanneer deze energiecentra in balans zijn, kan de energie in het lichaam vrij stromen en ervaar je meer rust, vitaliteit, balans en levenslust.

Afspraak boeken